مت یوگا

مت یوگا تولید شده توسط شرکت پارکپوش 6 میل ضخامت دارد. هدف از استفاده مت یوگا، افزایش کشش برای راحتی در انجام حرکت های ورزشی است، تشک استاندارد یوگا از PVC ساخته می شود تا امکان انعطاف پذیری و قابلیت اضافه شدن را برای استفاده ورزشکاران در باشگاه ها پارک ها و فضاهای باز فراهم نماید.

تشک های یوگا معمولا وسائلی شخصی هستند، با این حال مهم است که به طور منظم آنها را تمیز کنید.

فهرست